Anti-Oxidant

NameINCI NameCAS Numbers
Azelaic Acid 98.5%

Azelaic Acid 98.5%

Azelaic Acid

Beta-Glucan M™

Beta-Glucan M™

odum Carboxymethyl Beta-Glucan

available upon request

SAP-Hexuron

SAP-Hexuron

Sodium Ascorbyl Phosphate

T-Hexuron

T-Hexuron

Tetrahexyldecyl Ascorbate

X